Meubelrestauratie

atelierbinnen

Sloten en beslag

Niet functionerende sloten kunnen meestal weer werkend gemaakt worden. Ontbrekende sleutels worden bijgemaakt en kunnen worden voorzien van een stijlgebonden, bij het meubel passend, oog.
Scharnieren en speunen worden indien mogelijk hersteld. Wanneer herstellen niet mogelijk is of een onderdeel ontbreekt, wordt gezorgd voor een passende vervanging. Wij werken samen met verschillende metaalrestauratoren en smederijen.
Voor meubels waarvan het originele beslag of delen ervan ontbreken kunnen wij passend beslag zoeken, bij laten gieten of draaien. Wij werken samen met bedrijven in Nederland, Engeland en Frankrijk, afhankelijk van de herkomst van het meubel.

sleutelsenbeslag360

beslag360

beslagvoorna360