Meubelrestauratie

Restauratie van een miniatuur chifonnier

Miniatuur meubel (vergelijk de afmeting van de klinkers op de onderste foto) voor en na de restauratie:

voorbeeldchifonniervoor360

voorbeeldchifonnierna360